نمایش دادن همه 11 نتیجه

شکلات بار

شکلات طرح بستنی قیفی کورنت اسمارتیزی Cornet Ice Cream

موجود در انبار

۲۰,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/25 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

25 گرم

مشخصات

مغز شکلات و اسمارتیز

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

باکس 18 تایی کیک بار Ulker Albeni Bar Kek (اولکر آلبنی بارکیک) 43 گرم

موجود در انبار

۴۵۰,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/800 کیلوگرم
نوع محصول

,

برند

مقدار

18 عدد, 43 گرم

مشخصات

روکش شکلات, شکلاتی, مغز کارامل و عسل

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

کیک بار Ulker Albeni Bar Kek (اولکر آلبنی بارکیک) 43 گرم

موجود در انبار

۲۷,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/100 کیلوگرم
نوع محصول

,

برند

مقدار

43 گرم

مشخصات

روکش شکلات, شکلاتی, مغز کارامل و عسل

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

باکس 24 تایی شکلات بار Snickers (اسنیکرز) 50 گرم

موجود در انبار

۸۴۰,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 1/250 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

24 عدد

مشخصات

روکش شکلات, مغز بادام و عسل

محصول کشور

هلند

تحت لیسانس یا به سفارش

به سفارش ترکیه, تحت لیسانس انگلستان

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

شکلات بار Snickers (اسنیکرز) 50 گرم

موجود در انبار

۳۷,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/075 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

50 گرم

مشخصات

روکش شکلات, مغز بادام و عسل

محصول کشور

هلند

تحت لیسانس یا به سفارش

به سفارش ترکیه, تحت لیسانس انگلستان

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

باکس 24 تایی شکلات بار Ulker Laviva (اولکر لاویوا) 35 گرم

موجود در انبار

۵۰۴,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/900 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

24 عدد

مشخصات

شکلات دارک

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

شکلات بار Ulker Laviva (اولکر لاویوا) 35 گرم

موجود در انبار

۲۳,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/050 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

35 گرم

مشخصات

شکلات دارک

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

باکس 24 تایی شکلات بار Ulker Hobby (اولکر هوبی) 25 گرم

موجود در انبار

۲۴۰,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/700 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

24 عدد

مشخصات

مغز فندق

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

شکلات بار Ulker Hobby (اولکر هوبی) 25 گرم

موجود در انبار

۱۱,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/025 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

25 گرم

مشخصات

مغز فندق

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

باکس ۱۸ تایی شکلات بار Ulker Albeni (اولکر آلبنی) 52 گرم

موجود در انبار

۳۷۸,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 1 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

18 عدد

مشخصات

روکش شکلات, مغز بیسکوئیت, مغز کارامل و عسل

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

شکلات بار Ulker Albeni (اولکر آلبنی) 52 گرم

موجود در انبار

۲۳,۰۰۰ تومان
نمای سریعمقایسه
وزن 0/050 کیلوگرم
نوع محصول

برند

مقدار

52 گرم

مشخصات

روکش شکلات, مغز بیسکوئیت, مغز کارامل و عسل

محصول کشور

ترکیه

تحت لیسانس یا به سفارش

واردات از

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو